BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR

 1. Ketua BPD KASDU, SPd.SD
 2. Wakil Ketua BPD SABAR IMAN
 3. Sekretaris BPD WAHDIYONO
 4. Anggota BPD
  1. SITI WINARNI
  2. ASIS TRIYONO
  3. CAHYONO, S.Pd.M.Pd
  4. NUR IMAN
  5. M. DA’AN
  6. INDAH WATI
  7. SA’ADIN
  8. SLAMET PRANOTO