BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR

 1. Ketua BPD KASDU, SPd.SD
 2. Wakil Ketua BPD SABAR IMAN
 3. Sekretaris BPD WAHDIYONO
 4. Anggota BPD SITI WINARNI
 5. Anggota BPD ASIS TRIYONO
 6. Anggota BPD CAHYONO, S.Pd.M.Pd
 7. Anggota BPD NUR IMAN
 8. Anggota BPD M. DA’AN
 9. Anggota BPD INDAH WATI
 10. Anggota BPD SA’ADIN
 11. Anggota BPD SLAMET PRANOTO